ReadyPlanet.com
วัตถุดิบ

       ปัจจุบันบริษัท ปุ๋ยมหาวงศ์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นนิติบุคคลในเครือของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาวงศ์การเกษตรโดยที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาวงศ์การเกษตรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีซึ่งจำหน่ายทั้ง แม่ปุ๋ย, ปุ๋ยเคมี N-P-K เชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer) และปุ๋ยเคมี N-P-K เชิงประกอบ (Compound Fertilizer) โดยบรรจุในตราต่างๆตามช่องทางการจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายสินค้า

       แม่ปุ๋ย     21-0-0,  46-0-0,  18-46-0,  0-0-60

       ปุ๋ยเคมี    Bulk Blend (N-P-K)

       ปุ๋ยเคมี    Bulk Blend (N-P-K) No Filler

       ปุ๋ยเคมี    Compound (N-P-K)